Noteikumi

Šie Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) regulē gribulv.com, turpmāk tekstā kā “Tīmekļa vietne”, lietošanu. Piekļūstot Vietnes pakalpojumiem vai izmantojot tos, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, lūdzu, atturieties no Vietnes lietošanas.

1. Atbilstība:

1.1. Lai izmantotu Vietnes pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

2. Lietotāja rīcība:

2.1 Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par savu saturu un mijiedarbību Vietnē.

2.2. Lietotāji vietnē nedrīkst iesaistīties nelikumīgā, aizskarošā vai nepiemērotā uzvedībā. Tas ietver, bet neaprobežojas ar uzmākšanos, naida runu vai jebkāda cita veida nepareizu rīcību.

3. Lietotāja saturs:

3.1. Iesniedzot vietnei saturu, tostarp, bet neaprobežojoties ar profiliem un ziņojumiem, jūs piešķirat vietnei neekskluzīvu, vispasaules, bez autoratlīdzības, sublicencējamu, nododamu licenci šāda satura izmantošanai, attēlošanai, reproducēšanai un izplatīšanai.

3.2 Vietne patur tiesības pārskatīt un noņemt jebkuru saturu, kas pārkāpj šos noteikumus vai tiek uzskatīts par nepiemērotu.

  1. Privātums:

4.1. Lietotāja dati un informācija tiks apstrādāta saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Izmantojot vietni, jūs piekrītat jūsu informācijas apkopošanai, izmantošanai un izpaušanai, kā aprakstīts tajā.

  1. Drošība:

5.1. Lietotāji ir atbildīgi par savu kontu un paroļu drošības un konfidencialitātes saglabāšanu. Nekavējoties paziņojiet mums, ja jums ir aizdomas par nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam vai tā izmantošanu.

  1. Nav garantiju:

6.1 Vietne nodrošina platformu lietotājiem, lai izveidotu un skatītu iepazīšanās sarakstus. Mēs negarantējam nekādu ierakstu vai lietotāju mijiedarbības precizitāti, drošību vai likumību.

7. Atrunas:

7.1. Tīmekļa vietne tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir” un “kā pieejama” bez jebkāda veida garantijām, ne tiešu, ne netiešu, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim vai tiesību nepārkāpšanu.

  1. Atbildības ierobežojums:

8.1. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, vietne nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodošiem zaudējumiem vai jebkādiem peļņas vai ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies tieši vai netieši, vai datu zudumu, izmantošanu, nemateriālā vērtība vai citi nemateriāli zaudējumi, kas izriet no (a) vietnes izmantošanas vai nespējas izmantot šo vietni; (b) jebkāda nesankcionēta piekļuve mūsu serveriem un/vai jebkāda tajos saglabātā personiskā informācija vai to izmantošana; (c) jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā; vai (d) jebkādu trešo pušu saturu, produktus vai pakalpojumus.

  1. Noteikumu izmaiņas:

9.1 Vietne patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus. Paziņojums par jebkādām izmaiņām tiks ievietots vietnē. Jūsu turpmākā tīmekļa vietnes izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu piekrišanu.

  1. Izbeigšana:

10.1 Vietne patur tiesības pārtraukt vai apturēt jūsu kontu un piekļuvi Vietnes pakalpojumiem pēc saviem ieskatiem, bez brīdinājuma par rīcību, kas, mūsuprāt, pārkāpj šos Noteikumus vai kaitē citiem lietotājiem vai vietnei.

  1. Piemērojamais likums:

11.1. Šos Noteikumus regulē ASV un EU likumi un tie tiek interpretēti saskaņā ar tiem.

  1. Kontaktinformācija:

12.1. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums uz

gribu lv com e-pasta adrese

Izmantojot Vietnes pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem un mūsu Privātuma politikai.

pilngadības pārbaude Vai Jums ir vismaz 25 gadi?